Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Školská rada

Školská rada

Členové školské rady pro období 6/2021 - 6/2024:

Zástupce pedagogických pracovníků: Hana Ptáčníková

Zástupce zřizovatele: Josef Šrámek

Zástupce rodičů: Zuzana Šilerová - 777 899 175

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy