Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Kroužky

Školní rok 2021/2022 

Fotbal pondělí, středa  16:00 hod.
Veselá věda úterý

 13:30 - 14:30 hod.

Deskové hry  úterý  13:15 - 14:45 hod.
Basketbal čtvrtek  15:00 - 16:00 hod.
Badminton pátek

 13:00 - 14:00 hod.

 14:00 - 15:00 hod.

Florbal pátek  17:00 - 19:00 hod.

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy