Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Kroužky

Školní rok 2022/2023 

Fotbal pondělí, středa  16:00 hod.
Basketbal čtvrtek  14:15 - 15:15 hod.
Badminton pátek

 13:00 - 14:00 hod.

 14:00 - 15:00 hod.

     

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy