Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Kroužky

Školní rok 2023/2024

Výtvarný kroužek pondělí  14:00 - 15:00
Pěvecký kroužek pondělí  14:00 - 15:00
Veselá věda úterý  14:00 - 15:00
Pohybové hry středa  14:00 - 15:00
Turistický kroužek středa  13:30 - 15:30
Basketbal čtvrtek  14:15 - 15:15
Badminton pátek  13:00 - 14:00

 

     

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy