Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Kontakty

Adresa školy

ZŠ a MŠ Ostrava - Lhotka
Těsnohlídkova 99
Ostrava - Lhotka
725 28


Ředitelka školy: Mgr. Naděžda Šimíčková tel. 775 405 992

Telefon: 777 077 315

E-mail: skola@zslhotka.cz

ID: bwemgbw

Číslo účtu: 1652025339/0800


Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

1. Označení pověřence pro ochranu osobních údajů:

Moore Advisory CZ s.r.o. se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 IČO 09692142

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Petr Štětka e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz tel. +420 227 031 495

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy