Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Školní družina

Vychovatelky: 1. oddělení (mladší děti 1. a 2. třída) Tereza Pernická, tel: 608 243 209
                          2. oddělení (starší děti 3. až 5. třída) Jeanette Karasová tel: 728 618 979

 

Provoz ŠD: ranní družina 6:30 – 7:40, příchod dětí do 7:30 
                     odpolední družina 11:40 – 16:30

 

Platba: bankovním převodem na účet školy 1652025339/0800,
              zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte + třída,
              úplata za družinu (září 2023 – prosinec 2023) je splatná k 30. 9. 2023 600,- Kč,
              úplata za družinu (leden 2024- červen 2024) je splatná k 31. 1. 2024 900,- Kč

 

Zápisové lístky do ŠD: 1. školní den děti obdrží zápisové lístky do ŠD, vyplněné lístky děti odevzdávají
třídní učitelce / učiteli v prvním týdnu školy. Do zápisového lístku je nutné napsat, zda bude dítě navštěvovat
ranní družinu, odpolední družinu, dobu odchodu ze ŠD, způsob odchodu (samo nebo s doprovodem) a zdravotní omezení dítěte (alergie …)

Komunikace se ŠD: má-li být dítě uvolněno ze ŠD dříve než v hodinu určenou na zápisovém lístku pro komunikaci s vychovatelkou použijte
Žákovský zápisník (omluvný list), zde je nutné uvést datum, čas odchodu dítěte, jestli dítě odchází samo či s doprovodem

Ranní družina: Prosím, zvoňte na zvonek Družina 2 z důvodu sloučení obou oddělení ŠD.

Vyzvedávání dětí ze ŠD: do 13:30 a od 15:00 (13:30 – 15:00 program ŠD – zájmová činnost)

                                          1. oddělení (mladší děti) – Prosím, zvoňte na zvonek Družina 1

                                          2. oddělení (starší děti) - Prosím, zvoňte na zvonek Družina 2 (do 15 hodin)

                                          Po 15 hodině prosím zvoňte na zvonek Družina 1 z důvodu sloučení obou oddělení ŠD.

Oblečení do ŠD: papuče se světlou podrážkou, tenisky do sportovní haly rovněž se světlou podrážkou, převlečení do ŠD
nejlépe zvlášť do herny a na ven (v herně si děti často hrají na koberci) přizpůsobení oblečení dle počasí (vycházky ven).

Papírové kapesníky: Prosíme rodiče o doručení 1 ks krabičky s papírovými kapesníky, kapesníky tak budou dítěti k dispozici v družině.

Děti si mohou do ŠD donést vlastní hračky,  ale škola za ztrátu nebo rozbití hraček neručí.

Škola nezajišťuje pitný režim. Děti si nosí vlastní pití, které si mohou v průběhu dne doplnit vodou. Děti, které zůstávají déle v družině, by měly mít dostatečně velkou svačinu.

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy