Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Organizace šk. roku

Organizace školního roku 2022/2023

Období školního vyučování 5. září 2022 - 30. červen 2023
Podzimní prázdniny 26. říjen - 27. říjen
Vánoční prázdniny 23. prosinec - 2. leden
Pololetní prázdniny 3. února
Jarní prázdniny 06. března - 12. března
Velikonoční prázdniny 6 dubna - 10.dubna
Hlavní prázdniny 1. července - 3. září

Termíny třídních schůzek: září 2022, listopad 2022, duben 2023

Termíny konzultací: Po dohodě s vyučujícím jsou konzultace možné kdykoli mimo výuku stanovenou rozvrhem hodin.

Učební dokumenty

ŠVP pro ZV - Harmonická škola pro život 1. - 5. ročník

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy