Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Organizace šk. roku

Organizace školního roku 2023/2024

Období školního vyučování 4. září 2022 - 28. červen 2024
Podzimní prázdniny 26. říjen - 27. říjen
Vánoční prázdniny 23. prosinec - 2. leden
Pololetní prázdniny 2. února
Jarní prázdniny 11. března - 17. března
Velikonoční prázdniny 28. března 
Hlavní prázdniny 29. července - 1. září

Termíny třídních schůzek: září 2023, listopad 2023, duben 2024

Termíny konzultací: Po dohodě s vyučujícím jsou konzultace možné kdykoli mimo výuku stanovenou rozvrhem hodin.

Učební dokumenty

ŠVP pro ZV - Harmonická škola pro život 1. - 5. ročník

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy