Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Organizace šk. roku

Organizace školního roku 2021/2022

Období školního vyučování 1. září 2021 - 30. červen 2022
Podzimní prázdniny 27. říjen - 29. říjen
Vánoční prázdniny 23. prosinec - 2. leden
Pololetní prázdniny 4. února
Jarní prázdniny 28. února - 6. března
Velikonoční prázdniny 14. dubna
Hlavní prázdniny 1. července - 31. srpen

Termíny třídních schůzek: září 2021, listopad 2021, duben 2022

Termíny konzultací: Po dohodě s vyučujícím jsou konzultace možné kdykoli mimo výuku stanovenou rozvrhem hodin.

Učební dokumenty

ŠVP pro ZV - Harmonická škola pro život 1. - 5. ročník

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy