Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Rok 2019

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala příspěvek 

z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 40 000 Kč 

na realizaci projektu Ve Lhotce se nenudíme

Dotaci jsme použili na zakoupení knih, stavebnic, výtvarného a spotřebního materiálu, sportovních potřeb, míčů, dresů, pohárů, medailí a odměn pro děti.

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala prostřednictvím Městského obvodu Lhotka z rozpočtu statutárního města Ostravy účelovou dotaci na provoz hřišť škol a školských zařízení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost ve výši 40 000 Kč. Dotaci jsme použili

na zabezpečení provozu školního hřiště.


Rok 2019 - 1. čtvrtletí 2020

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala příspěvek 

z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 200 000 Kč 

na realizaci projektu Stále je co poznávat.

Cílem projektu byly aktivity zaměřené na systematickou podporu a rozvoj nadání. Rozvíjeli jsme základy vzdělání, které děti získaly v přírodních a technických vědách. Navazovali jsme na projektový záměr z roku 2018 a 1. čtvrtletí roku 2019.

V rámci projektu děti na exkurzích navštívily Záchrannou stanici v Bartošovicích a Dům přírody Poodří, sádrovcový důl v Kobeřicích, planetárium, Svět techniky, účastnily se projektového dne TU VŠB, který proběhl přímo v naší škole. 

Zakoupili jsme polytechnické stavebnice a materiální vybavení, které podporuje atraktivitu vzdělávacích činností.


Rok 2018 - 1. čtvrtletí 2019

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala příspěvek 

z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 360 000 Kč 

na realizaci projektu Cesta za poznáním

Cílem projektu bylo systematicky rozvíjet  technickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost žáků naší základní školy.
Cílovou skupinou byli žáci základní školy, zejména ti, kteří projevovali nadání v technických a přírodovědných předmětech. 

V rámci projektu škola pořídila materiální vybavení, které podporuje atraktivitu vzdělávacích činností, podněcuje čtenářskou gramotnost, obohacuje zejména technická a přírodovědná témata v prvouce a přírodovědě a otevírá vyučujícím další možnosti, jak nadané žáky inspirovat a podporovat.

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy