Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Rok 2016

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala v roce 2016 dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 25 000 Kč. Dotaci jsme použili na "Veselé zahájení školního roku" s ilustrátorem Adolfem Dudkem (odměny pro žáky + program) a zakoupení stavebnic do školní družiny (Mámo, táto, pojď si se mnou hrát).

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala prostřednictvím Městského obvodu Lhotka z rozpočtu statutárního města Ostravy účelovou dotaci na provoz hřišť škol a školských zařízení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost ve výši 50 000 Kč. Dotaci jsme použili

na zabezpečení provozu školního hřiště.

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy