Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Projekty EU

Operační program- Výzkum, vývoj a vzdělávání

Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání
Více informací...

Operační program - Výzkum, vývoj a vzdělávání

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Ostrava-Lhotka

Více informací...

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy