Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Rok 2023/2024

Prosinec 2023

 • 4.12.  - DLO - Kdo neskáče, není holub (4. ročník)

 • 5.12.  - Muzeum Hlučínska - 4.,5 .roč. (hrazeno z OP JAK)

 • 12.12. - Tajemné světy pod hladinou - 3D kino ve šk. družině (hrazeno z OP JAK)

 • 14.12. - Projekt Celé Česko čte dětem - režisér Vladimír Skórka ve škole

 • 14.12. - Muzeum Hlučínska - 3. roč. (hrazeno z OP JAK)

 • 15.12. - Muzeum Hlučínska - 2. roč. (hrazeno z OP JAK)

 • 22.12. - Vánoce ve třídách, dárečky - (od 3. vyuč. hodiny)

 • 23.12. - 2.1. - Vánoční prázdniny

 

Listopad 2023

 • 1.11. - Knihovna Hošťálkovice - jak se vaří kniha-  4. ročník (od 10:15 hod.)

 • 9.11. - Knihovna Hošťálkovice - obrázkové vyprávěnky -  2. ročník (od 10:15 hod.)

 • 15.11. - Návštěva předškoláků v ZŠ  - (od 10:00 hod.)

 • 20.11. - Bubnovačka - projekt s cílem upozornit na důležitost ochrany dětí před násilím v rodině

 • 20.11. - "Děti darují dětem" - projekt s krabicí od bot (do 20.11.)

 • 21.11. - Výuka dopravní výchovy na DDH Orebitská

 • 21.11. - Pedagogická rada za 1. čtvrtletí (od 13:30 hod.)

 • 22.11. - Knihovna Hošťálkovice - knižní pochoutky - 5. ročník (od 10:15 hod.)

 • 23.11. - Knihovna Hošťálkovice - sobota voní koláčem -  3. ročník (od 10:15 hod.)

 • 28.11. - Projektový den - Vánoce 

 • 30.11. - Vánoční jarmark - (od 17:00 hod.)

 

Říjen 2023

 • 2.10. - Beseda MPO Ostrava  - (1 - 5. ročník)

 • 3.10. - Schůzka rodičů žáků 5. třídy s výchovnou poradkyní školy - od 16:30 hod.

 • 6.10. - Výuka jinak - seznámení s Prahou - (výlet pro 4., 5. ročník - hrazeno z projektu OP JAK)

 • 10.10. - Drakiáda - od 14:00 hod.

 • 18.10. - Knihovna Hošťálkovice - 1. ročník (10:15 hod.)

 • 24.10. - Kyberprostor aneb bezpečný internet - 4., 5. ročník (10:00 hod.)

 • 24.10. - Vánoční fotografování

 • 26., 27.10. - Podzimní prázdniny

 

Září 2023

 • 7.9. - Protancujme se spolu do nového školního roku - Zábavné odpoledne k zahájení šk. roku pro děti a rodiče (hrazeno z OP JAK) - od 16:00 hod.

 • 11.9. - Divadlo loutek -  "Jak byla vosa Marcelka ráda, že je"  - od 8:30 hod. (1,.2,.3. třída)

 • 12.9. - Třídní schůzky - od 16:30 hod. 

 • 18.9. - 22.9. - Pěšky do školy

 • 19.9., 26.9. - Hasík, preventivní program pro 2. třídu

 • 29.9. - Exkurze do ZOO Ostrava (spojena s finančním darem pro želvu chrámovou - od 8:30 hod.)

 

Červen 2023

 • 1.6. - Den dětí - sportovní dopoledne na hřišti

 • 2.6.  - Hledej pramen vody - finále soutěže (4. ročník)

 • 6.6. - Fotografovnání tříd

 • 6.6. - Hrajeme si na školu (předškoláci ve škole (13:00 - 14:00 hod.)

 • 9.6. - Koloběžky do škol

 • 13.6. - Pedagogická rada - závěrečná

 • 13.6. - Hrajeme si na školu (předškoláci ve škole (13:00 - 14:00 hod.)

 • 19.6 - 23.6. - Škola v přírodě - Malenovice

 • 26.6. - Odevzdání učebnic, úklid třídy

 • 27.6. - DLO  - Prodaná nevěsta (4., 5. ročník)

 • 29.6. - SVČ - intaraktivní výstava VČELA (1.,2.,3. ročník) (hrazeno z OP JAK)

 • 29.6. - Knihovna Hošťálkovice (1. ročník)

 • 29.6. - Návštěva QQ Studia Ostrava (4.,5. ročník) (hrazeno z OP JAK)

 • 30.6. - Ukončení šk. roku, rozdání vysvědčení

 

Květen 2023

 • 4.5. - Knihovna Hošťálkovice (4. roč., od 9:00 hod.)

 • 5.5. - Nebezpečí kyberšikany - preventivní program hrazeno z OP JAK (4.,5. ročník)

 • 11.5. - Knihovna Hošťálkovice (5. roč. od 9:00 hod.)

 • 18.5. - Knihovna Hošťálkovice (1. roč. od 9:00 hod.)

 • 22.5. - Divadlo loutek Ostrava (4.,5. roč. od 8:30 hod.)

 • 23.5. - Hrajeme si na školu (předškoláci ve škole (13:00 - 14:00 hod.)

 • 27.5. - Honění krále

 • 30.5. - Hrajeme si na školu (předškoláci ve škole (13:00 - 14:00 hod.)

Duben 2023

 •   6.4. - Velikonoční prázdniny

 • 12.4. - Knihovna Hošťálkovice (3.roč., od 10:00 hod.)

 • 13.4. - Besedy s Městskou policií Ostrava - zásady bezpečního chování doma, venku, na internetu, prevence šikany

 • 17.4. - Hasík - preventivní program (2.roč., od 8:00 hod.)

 • 17.4. -  Knihovna Hšťálkovice (1. roč., od 9:00 hod.)

 • 18.4. - Zápis do 1. třídy - (od 13:00 hod.)

 • 19.4. - Den Země - ukliďme Lhotku

 • 24.4. - Renarkon - program primární prevence

 • 25.4. - Pedagogická rada - třičtvrtěletní (od 14:00 hod.)

 • 25.4. - Konzultace pro rodiče (16:00 - 18:00 hod.)

 • 26.4. - Hasík - preventivní program (2.roč., od 8:00 hod.)

 • 28.4. - Čarodějnická škola

Březen 2023

 

 • 2.3. - Knihovna Hošťálkovice (2. roč. od 9:00 hod.)

 • 6. - 10.3. - Jarní prázdniny

 • 13.3. - Divadlo loutek - Dášenka (1.,2.,3. ročník)

 • 14. 3. - Výuka dopravní výchovy na DH Orebitská (4. ročník, od 8:00 hod.)

 • 15.3. - Knihovna Hošťálkovice - pasování prvňáčků na čtenáře (od 16:00 hod.)

 • 20.3. - Renarkon

 • 21.3. - výukový program v DOV - geometrický svět (ŠD 1.a 2. ročník)

 • 23.3. - Předškoláci v 1.třídě

 • 27.3. Veselé zoubky - preventivní program (1. ročník)

 • 29.3. - Knihovna Hošťálkovice - knižní expedice (3. ročník)

 • 31.3. - Noc s Andersenem

 

únor 2023

 • 6.2- 10.2. - Lyžařský kurz Skalka

 • 22.2. - výukový program v DOV - robot Ozobot (ŠD 3.,4. a 5. ročník)

 • Sněhuláci pro Afriku

leden 2023

 • 3.1.  - Zahájení výuky

 • 11.1.  - Exkurze v České televizi Ostrava - (4.,5. ročník)

 • 16.1. - Renarkon - beseda (1.,2.,3.,4.,5. ročník)
 • 24.1. - Pedagogická rada - pololetní

 • 24.1. - Výuka dopravní výchovy ve škole (3. ročník)

 • 31.1. - Kino - Kocour v botách (1. - 5. ročník)

 • 31.1. - Pololetní vysvědčení - výpis z vysvědčení

 • 3.2. - Pololetní prázdniny

prosinec 2022

 • 1.12. - SVČ - Život v lese, výukový program s využitím virtuální reality (3. ročník, hrazeno z dotace OP JAK)

 • 2.12. - Exkurze žáků 5. ročníku ve škole v Hošťálkovicích

 • 5.12.  - Veselá věda - voda a její vlastnosti (projektové odpoledne ve ŠD pro 1., a 2. ročník, hrazeno z OP JAK)

 • 6.12. - Veselá věda - chemie v kuchyni (projektové odpoledne ve ŠD pro 3.,4., a 5. ročník, hrazeno z OP JAK)

 • 8.12. - Exkurze v České televizi Ostrava - (1.,2.,3. ročník)

 • 13.12. - DLO - Vánoční hra aneb O tom slavném narození - (1.,2., ročník)

 • 15.12. - SVČ - Zajímavosti ze světa zvířat, výukový program s využitím virtuální reality (4. ročník, hrazeno z dotace OP JAK)

 • 16.12. - DLO - Štědrý den malého Jakuba (3.,4.,5. ročník)

 • 21.12. - Knihovna Hošťálkovice - vánoční tvoření (2. ročník)

 • 22.12 - Vánoce ve třídách s dárečky - (od 3. vyučovací hodiny)

 • 23.12. - 2.1. - Vánoční prázdniny

 

listopad 2022

 • 3. 11. - Knihovna Hošťálkovice - Jak se vaří kniha (4. ročník)

 • 10. 11. - Knihovna Hošťálkovice - Knižní pochoutky pro pětky (5. ročník)

 • 10.11. - Návštěva předškoláků v ZŠ (10:00 hod.)

 • 16.11. - SVČ Ostrčilova - 3D tisk, tradiční řemesla (4. ročník, hrazeno z dotace OP JAK)

 • 22.11. - Pedagogická rada - 1. čtvrtletí (14:00 hod.)

 • 22.11. - Konzultace pro rodiče - 16:00 - 18:00 hod.

 • 25.11. - Projektový den - Vánoce, (3.,4.,5., ročník)

 • 28.11. - SVČ Ostrčilova - Vesmír, výukový program s využitím virtuální reality (5. ročník, hrazeno z dotace OP JAK)

 • 30.11. - Planetárium Ostrava - Lucie a tajemství padajících hvězd (školní družina, hrazeno z dotace OP JAK)

 

říjen 2022

 • 7.10. - Život na středověkém hradě - edukační program na Slezskoostravském hradě (4.,5. ročník)

 • 10.10. - Knihovna Hošťálkovice - Štěpánkovo přání (1. ročník)

 • 13.10. - Knihovna Hoštálkovice - Obrázkové vyprávěnky (2.ročník)

 • 18.10. - Třídní schůzky pro rodiče žáků 5. třídy (od 16:30 hod.)

 • 19.10. - Drakiáda (od 14:00 hod.)

 • 20.10. - Knihovna Hošťálkovice - Sobota voní koláčem (3. ročník)

 • 26., 27.10. - Podzimní prázdniny

 

září 2022

 •  5.9. - slavnostní zahájení šk. roku 2022/2023

 • 12.9. - Divadélko pro školy: Africká pohádka - sportovní hala (1.- 5. ročník) 

 • 13.9. - výuka dopravní výchovy na DH Orebitská (4. ročník)

 • 19.9.- 22.9. - projekt Pěšky do školy 

 • 20.9. - třídní schůzky - od 16:30 hod.

 • 22.9. - divadelní představení "Aladin" (1.,2. ročník) 
 • 27.9.  - fotografování žáků 1. třídy

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy