Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Rok 2018

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala v roce 2018 dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 50 000 Kč

Dotaci jsme použili na tyto aktivity:

1) Poznáváme naši vlast (výlet do Moravského krasu s navštívením Punkevní a Kateřinské jeskyně pro všechny žáky školy).

2) Veselé zahájení školního roku (program pro děti a rodiče). 

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala prostřednictvím Městského obvodu Lhotka z rozpočtu statutárního města Ostravy účelovou dotaci na provoz hřišť škol a školských zařízení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost ve výši 80 000 Kč. Dotaci jsme použilina zabezpečení provozu školního hřiště a zakoupení a instalaci průlezky Z2 - mini.

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy