Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Rok 2021

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu Lhotka poznává a tvoří.

Příspěvek jsme použili na:

  1. Výlet na hrad Starý Jičín (doprava, vstupné, naučný program, občerstvení)
  2. Výlet do Prahy (doprava, naučný program „Seznámení s hlavním městem“)
  3. ZOO Ostrava (doprava, naučný program)
  4. Zakoupení deskových her a stavebnic

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka získala prostřednictvím Městského obvodu Lhotka z rozpočtu statutárního města Ostravy účelovou dotaci na provoz hřišť škol a školských zařízení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost ve výši 49 000 Kč. Dotaci jsme použili na zabezpečení provozu školního hřiště.

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy