Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Školní družina

Vychovatelky: 1. oddělení (mladší děti 1. A 2. třída) Tereza Pernická, tel: 608 243 209
                         2. oddělení (starší děti 3. Až 5. třída) Jeanette Karasová tel: 728 618 979

Provoz ŠD: ranní družina 6:30 – 7:30, příchod dětí do 7:20 hod.
                   odpolední družina 11:40 – 16:30

Platba: bankovním převodem na účet školy 1652025339/0800,
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte + třída,
úplata za družinu (září 2022 – prosinec 2023) je splatná k 30. 9. 2022 600,- Kč,
úplata za družinu (leden 2023- červen 2023) je splatná k 31. 1. 2023 900,- Kč

Zápisové lístky do ŠD: 1. školní den děti obdrží zápisové lístky do ŠD, vyplněné lístky děti odevzdávají třídní učitelce / učiteli v prvním týdnu školy. Do zápisového lístku je nutné napsat, zda bude dítě navštěvovat ranní družinu, odpolední družinu, dobu odchodu ze ŠD, způsob odchodu (samo nebo s doprovodem)
a zdravotní omezení dítěte (alergie …)

Komunikace se ŠD: má-li být dítě uvolněno ze ŠD dříve než v hodinu určenou na zápisovém lístku pro komunikaci s vychovatelkou použijte družinový notýsek, zde je nutné uvést datum, čas odchodu dítěte, jestli dítě odchází samo či s doprovodem

Vyzvedávání dětí ze ŠD: do 13:45 a od 15:00 (13:45 – 15:00 program ŠD – zájmová činnost)

  1. oddělení (mladší děti) – Prosím, zvoňte na zvonek u vchodu do školy u hlavní cesty. Vychovatelka Vás uvidí oknem, poté přejděte k hlavnímu vchodu školy, který se nachází v oploceném areálu školy (vchod ze zahrady). Zde budou děti vycházet. Rodiče čekají u vchodu, nevstupují do budovy školy.
  2. oddělení (starší děti) - Prosím, zvoňte na zvonek u vchodu do školy ze zahrady. Rodiče čekají
    u vchodu, nevstupují do budovy školy.

Po 15 hodině prosím zvoňte na zvonek u vchodu do školy u hlavní cesty. Vychovatelka Vás uvidí oknem, poté přejděte k hlavnímu vchodu školy, který se nachází v oploceném areálu školy (vchod ze zahrady). A to z důvodu sloučení obou oddělení ŠD.

Oblečení do ŠD: papuče se světlou podrážkou, tenisky do sportovní haly rovněž se světlou podrážkou,
                           převlečení do ŠD nejlépe zvlášť do herny a na ven (v herně si děti často hrají na koberci)
                           přizpůsobení oblečení dle počasí (vycházky ven)

Papírové kapesníky: Prosíme rodiče o doručení 1 ks krabičky s papírovými kapesníky, kapesníky tak budou dítěti k dispozici v družině

Děti si mohou do ŠD donést vlastní hračky, škola za ztrátu nebo rozbití hraček neručí.

Škola nezajišťuje pitný režim. Děti si nosí vlastní pití, které si mohou v průběhu dne doplnit vodou. Děti, které zůstávají déle v družině, by měly mít dostatečně velkou svačinu.

 

Pohybové hry ve sportovní hale

úterý od 14:00 do 15:00 hod. pro I. oddělení (1. a 2. ročník)

středa   od 14:00 do 15:00 hod. pro II. oddělení (3., 4. a 5. ročník)

Krasohled

čtvrtek od 14:00 do 15:00 hod. pro II. oddělení (3., 4. a 5. ročník)

čtvrtek od 14:00 do 15:00 hod. pro I. oddělení (1. a 2. ročník)

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy