Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Školní družina

Provoz školní družiny:

  6:30 - 7:40 hod.      Příchod dětí do 7:30 hod.

11:40 -16:30 hod.

Vyzvedávání dětí: 

 do 14:00 hod., další vyzvedávání od 15:00 hod.

 

Pohybové hry ve sportovní hale

pondělí od 14:00 do 15:00 hod. pro II. oddělení (3., 4. a 5. ročník)

středa   od 14:00 do 15:00 hod. pro I. oddělení (1. a 2. ročník)

 

Krasohled

čtvrtek od 14:00 do 15:00 hod. pro II. oddělení (3., 4. a 5. ročník)

čtvrtek od 14:00 do 15:00 hod. pro I. oddělení (1. a 2. ročník)

 

Vychovatelky ŠD: Žaneta Karasová (II. oddělení)

                      MgA. Tereza Pernická (I. oddělení)

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy