Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Školní projekty

Záložka do knih spojuje školy

Naše škola se zapojila do projektu „ Záložka do knihy spojuje školy“, který vyhlásil Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven .

Cílem projektu je podpora dětského čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami prostřednictvím výměny záložek do knih. Na základě přihlášek byly z českých a slovenských škol vytvořeny dvojice podle typu školy a počtu přihlášených žáků. Oběma školám byla zaslána kontaktní adresa přidělené partnerské školy ve druhém státě. Naší škole byla přidělená Základní škola Jamník - Liptovský Hrádok. Na záložky z partnerské školy se mohou žáci těšit začátkem listopadu. Foto z výroby záložek pro partnerskou školu můžete zhlédnout  zde.

Foto z výroby záložek partnerské školy můžete zhlédnout  zde.
Poslední změna: 19.08.2020 - 13:39 Zpět

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy