Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Aktuální informace

UZAVŘENÍ ŠKOLY 27.2. 2021 - 21.3. 2021

Vláda České republiky rozhodla o uzavření škol:

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM

ZŠ a MŠ Ostrava-Lhotka je od 27. února do 21. března 2021 uzavřena.

Obědy žáků jsou odhlášeny.

O dalších podrobnostech Vás budeme informovat.

N. Šimíčková

 Poslední změna: 22.03.2021 - 08:51 Zpět

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy