Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Aktuální informace

Provoz školy od 4.1. 2021

Vážení rodiče,

od 4.1. 2021 je povolena osobní přítomnost v základní škole pouze žákům 1. a 2. ročníku.

Žáci 3., 4., a 5. ročníku se budou vzdělávat distančně.

Žáci 1. a 2. ročníku, stravující se ve školní jídelně, mají obědy nahlášeny od 4. 1. 2021.

Žáci 3., 4., a 5. ročníku mají obědy odhlášeny.

Pokud máte zájem o oběd pro své dítě, které se vzdělává distančně, můžete je přihlásit

ke stravování od 5. 1. 2021 (nahlášení proveďte 4. 1.).  Obědy se budou vydávat

do jídlonosiče v době od 11:15 do 11:30 hod. v budově školy ve Lhotce.

Bližší informace Vám sdělí třídní učitelé e-mailem.

 

Děkujeme za spolupráci.


N. ŠimíčkováPoslední změna: 25.01.2021 - 09:53 Zpět

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy