Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Aktuální informace

Provoz školy od 30. 11. 2020

Provoz školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

od 30. 11. 2020 se obnovuje prezenční výuka pro všechny ročníky 1. stupně základní školy.

  • Prezenční výuka je povinná.
  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují). Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
  • Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Bližší informace o provozu školy (příchody, odchody, rozvrh hodin, školní družina , stravování)
zašlou rodičům na e-mail třídní učitelé.Poslední změna: 24.11.2020 - 14:57 Zpět

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy