Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Aktuální informace

Projekt Hashtag

Ve dnech 9.a 10. 1. navštívili naši školu strážníci Mestské policie. Důvodem nebyl žádný přestupek, ale projekt Hashtag. Tento projekt provádí osvětu mezi žáky s tématy jako je kyberšikana, bezpečnost na internetu nebo zásady správného chování na sociálních sítích.

Poslední změna: 16.01.2024 - 07:35 Zpět

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy