Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Aktuální informace

INFORMACE K TESTOVÁNÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Vážení rodiče,
na základě novelizovaného mimořádného opatření MZ ze dne 30. 4. 2021 se bude
preventivní antigenní test provádět od 3. 5. u žáků 1x týdně. Testujeme v pondělí. Žáci, kteří
nebudou v pondělí ve škole přítomni, se testují vždy první den přítomnosti ve škole v daném
týdnu.
N. Šimíčková

Poslední změna: 02.05.2021 - 14:03 Zpět

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy