Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Aktuální informace

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,
zahájení školního roku proběhne ve středu 1. 9. 2021

1. ročník - v 8:00 hod.  Slavnostní přivítání žáků ve třídě. Prosíme o doprovod maximálně dvou dospělých osob (respirátory).
2. - 5. ročník – v 7:45 hod.   Žáci po příchodu do školy jdou ihned do svých tříd. Ve společných prostorách mají roušku. Zákonní zástupci těchto žáků do budovy školy nevstupují. Žáci budou ve škole 1 vyučovací hodinu.

Ranní i odpolední družina v provozu od 2. 9.

Žáci přihlášeni ke stravování mají automaticky oběd již 1. 9. Pokud o oběd nemáte zájem, odhlášení proveďte u vedoucí ŠJ nejpozději do 31. 8. 2021 do 11:00 hod.                                       e-mail: jidelna@vyhledy.cz                     t.č.: 595693005                                                                                                                                                       

2. a 3. 9. 2021

1. ročník -  8:00 hod.– 10:00 hod.

2. – 5. ročník - 8:00 hod. – 11:40 hod., třídnické práce
 

Od pondělí 6. 9. 2021

1. – 5. ročník – výuka dle rozvrhu hodin

 

 

Testování žáků proběhne dle metodického pokynu MŠMT 3 x po sobě v termínech:

1. září, 6. září a 9. září – 2. – 5. ročník

2. září, 6. září a 9. září – 1. ročník

 Poslední změna: 27.08.2021 - 09:43 Zpět

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy