Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Aktuální informace

Informace k zahájení šk. roku 2020/2021

Vážení rodiče,
zahájení školního roku proběhne v úterý 1. 9. 2020
1. ročník - v 8:00 hod.- Slavnostní přivítání žáků ve třídě, za přítomnosti
zákonných zástupců.
2. - 5. ročník – v 8:00 hod. - žáci po příchodu do školy jdou ihned do svých tříd, zákonní
zástupci těchto žáků do budovy školy nevstupují. Žáci budou ve škole 1 vyučovací hodinu.
Školní družina není v provozu.
Pro žáky, kteří mají 1. 9. oběd ve škole, bude zajištěn pedagogický dohled.

2. 9. 2020
1. ročník - výuka 8:00 hod.– 9:40 hod.
2. – 5. ročník – výuka 8:00 hod. – 11:40 hod., třídnické práce
V provozu již ranní družina od 6:30 hod .– 7:40 hod., i odpolední družina 11:40 h.– 16:30 h.
Od 3.9.2020
1. – 5. ročník – výuka dle rozvrhu hodin
RODIČE DO BUDOVY ŠKOLY NEVSTUPUJÍ.Poslední změna: 31.08.2020 - 13:14 Zpět

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy