Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Aktuální informace

Informace k výuce od 14.10. 2020

Vážení rodiče,
od 14. 10. do 1. 11. 2020 se z nařízení vlády zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole.
Přecházíme proto od 14. 10. na distanční formu výuky, která je pro žáky povinná a
hodnocena. Bližší informace zašlou rodičům třídní učitelé.
Školní jídelna
Obědy mají děti od 14. 10. odhlášeny. Pokud máte zájem o oběd pro své dítě, které se
vzdělává distančně, je třeba ho ke stravování přihlásit a oběd pro něj odebrat do jídlonosiče
v době od 11:15 do 11:30 hod. v budově školy ve Lhotce.
Žák nebo zákonný zástupce, který oběd vyzvedává nesmí být v izolaci nebo v karanténě.
N. Šimíčková

Poslední změna: 02.11.2020 - 12:04 Zpět

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy