Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Aktuální informace

Hygienická a organizační opatření

Hygienická a organizační opatření
(Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19)
 
 • Zákonní zástupci a cizí osoby od 2. 9. do budovy školy nevstupují. V případě potřeby si zákonní zástupci domlouvají předem telefonické schůzky s pedagogickými pracovníky.  Návštěvníci školy musí na jednání přicházet v roušce.
 
 • Žáci si u vstupu do budovy školy vydezinfikují ruce, ve třídě si ruce myjí dezinfekčním mýdlem.
 • Ve všech výukových a společných prostorách je k dispozici dezinfekce, často se větrají třídy.
 • Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o zvýšené potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Škola je vybavena dostatečným množstvím dezinfekce, čistících a dezinfekčních prostředků, bezkontaktním teploměrem a přiměřeným počtem roušek.
 • Zákaz vstupu do školy mají žáci se zvýšenou teplotou a příznaky infekce dýchacích cest. Jestliže žák školy trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od lékaře.
 • Žák, u kterého se během vyučování objeví příznaky virového onemocnění, je izolován mimo kolektiv. Pod dohledem zaměstnance školy vyčká do doby, než si ho vyzvedne zákonný zástupce. Ihned dostává roušku. Zákonný zástupce je povinen zajistit co nejrychlejší odchod tohoto žáka ze školy.
 • Při výskytu onemocnění covid-19 u žáka či zaměstnance školy škola neprodleně informuje dle pokynů KHS o případných úpravách způsobu vzdělávání (distanční výuce) žáky, zákonné zástupce, svého zřizovatele. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ ČR. Vedení školy průběžně sleduje lokální vývoj situace v rámci systému semafor.
Školní stravování
 • Před vstupem do školní jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • Pokrmy vydává personál včetně příborů.
 • Zvýšenou měrou se dodržují běžná hygienická pravidla.
 
 

 

Mgr. Naďa Šimíčková, ředitelka školyPoslední změna: 31.08.2020 - 11:00 Zpět

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy