Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Aktuální informace

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12. 4. 2021

 • vzdělávání v MŠ se účastní děti, které plní předškolní vzdělávání

Testování – pondělí a čtvrtek

 • škola je povinna testovat neinvazivními antigenními testy před nástupem dítěte do MŠ (označený testovací prostor)
 • děti, které prodělaly COVID-19, jsou 90 dní bez testů, stačí přinést potvrzení od lékaře nebo KHS
 • děti, které přinesou negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, provedený na odběrovém místě, ne starší 48 hodin (v pondělí ráno musí být test nejpozději ze soboty rána), jsou též bez testu
 • v případě pozitivního testu odchází dítě s rodiči domů

Stravování

 • předškolní děti mají obědy nahlášeny od 12.4., pokud oběd v pondělí 12.4. pro své dítě nechcete, odhlášení proveďte na t.č. 595 693 005, nebo e-mailem: jidelna@zsvyhledy.cz nejpozději do pátku 9. 4. do 11:15 hod.

Hygienické pokyny

 • děti, zákonný zástupce nebo zmocněná osoba s příznaky onemocnění nevstupují do budovy školy (viz příloha Kontrolní seznam příznaků covid-19)
 • v případě zjevných příznaků infekčního onemocnění již při příchodu dítěte do MŠ, nebude dítě v MŠ přijato (v případě alergií je nutné potvrzení lékaře)
 • testování se provádí ráno v pondělí a ve čtvrtek, každý účastník vzdělávání je v případě neúčasti testování v určených dnech dotestován při příchodu
 • mytí rukou, dezinfekce
 • používání jednorázových kapesníků
 • větrání a pobyt venku
 • rozestupy
 • osobní odpovědnost za dodržování pravidel
 • pokud se u dítěte vyskytnou příznaky infekčního onemocnění v průběhu pobytu v MŠ, bude mu poskytnuta rouška, bude v izolační místnosti a zákonný zástupce jej bezodkladně vyzvedne.

 

Podrobné informace k testování:   https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skoleNázev souboru Poslední změna Velikost souboru
Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů.pdf08.04.2021407 Kb
0_testovani diagram.pdf08.04.2021220 Kb

Poslední změna: 08.04.2021 - 18:41 Zpět

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy