Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Pracovníci školy

Pedagogické pracovnice:

Mgr. Oxana Dolinková

vedoucí učitelka MŠ

ms@zslhotka.cz    

Šárka Kačmařová

třídní učitelka 2. třídy

sarka.kacmarova@zslhotka.cz  

Irena Hošková

třídní učitelka 2. třídy

irena.hoskova@zslhotka.cz  

Ludmila Weidlová

třídní učitelka 1. třídy

ludmila.weidlova@zslhotka.cz  

Nepedagogické pracovnice:

Petra Bednářová

školní asistent

výdej stravy

Alena Gattnarová

domovnice, výdej stravy

Renata Blechtová

správní zaměstnanec, výdej stravy

 

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy