Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Téma měsíce

1. třída – KOŤÁTKA

Integrovaný blok: PODZIM

Téma: UŽ JSEM TADY, LÍBÍ SE MI VE ŠKOLCE

Podtéma: KDO POHLADÍ MODROOČKA

POJĎ SI HRÁT!

Pedagogický záměr:

- připravit dětem a rodičům příjemný a klidný nástup do mateřské školy

- nabídnout dětem tvořivé prostředí v koutcích i u stolečků, seznámit je s novým prostředí

- poučit děti o bezpečném pohybu ve všech prostorách MŠ, bezpečném pohybu na školní zahradě

Výtvarné a pracovní činnosti:

 • seznámit děti s výtvarnými technikami, výtvarným materiálem
 • zaměřit se na volnou tvořivost dětí
 • rozvíjet jemnou motoriku rukou brou s barvou, použít prstové barvy, vodové barvy, zapouštění do mokrého podkladu - tuž

Pohybové činnosti:

 • rozvoj hrubé motoriky dětí při cvičení s hudbou, pohybových hrách
 • nabídnout cvičení s hudbou i na nářadí
 • podporovat odvahu a bezpečný pohyb na průlezkách školní zahrady

Hudební činnosti:

 • jednoduchá rytmická a melodická cvičení
 • rozvoj hudebního sluchu a cítění nabídkou hry na hudební nástroje

Básně:

Naše kočka strakatá, měla čtyři koťata, jeden morek, druhé bílé, třetí žluté roztomilé a to čtvrté strakaté, po mamince okaté

To jsou ruce, to jsou dlaně, mýdlo s vodou patří na ně. A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo

Písně:

 • Naše školka
 • Jedna dvě

Knihy:

 • Z deníku kocoura Modroočka
 • Pohádkový dědeček
 • Moje první pohádky

Grafomotorika:

Rozvoj pohyblivosti ramenního kloubu při malování na IT panelu, uvolnění ramenního kloubu při cvičení a pohybových hrách

2. třída – Želvičky

Integrovaný blok : Podzim

Tématický celek : Vítáme Vás v mateřské škole

Podtémata:

- Těšíme se do školky na kamarády

- Pojď si se mnou hrát

Pedagogický záměr:

- rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přináležet ke společenství dětí ve třídě.

- uplatňovat základní společenské návyky, spolupracovat a domlouvat se.

- aktívně se zapojit do činnosti řízené pedagogem.

- zapojit se do společné oslavy, plnit zadané úkoly

Motivační říkanka:

Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do naší školky.Školička jak kytička, slyšet je v ní písnička. Zpívá dětem pro radost, pro všechny má hraček dost.

Výtvarné a pracovní činnosti:

- otisk rukou / patřím do této třídy/, tempery

- obkreslení těla kamaráda, vystřihování

- kresba tužkou lidské postavy / maminka, tatínek/

- kreslení na téma" Zážitky dětí z prázdnin", kresba olejovými pastelami

- uvolňování ruky, zápěstí / kresba na tabuli

- grafické listy, kývání, houpání

- vybarvování omalovánek

- modelování z plastelíny

- hry s tvořítky v písku, stavby hradů, cest

- výroba papírové želvičky, vystřihování

Pohybové činnosti:

- cvičení na gymnastických míčích

- cvičení na podložkách, jóga

- motivované cvičení i ve dvojicích, využití náčiní

- cvičení s hudbou / Míša, Štístko a Poupěnka.../

- cvičení na nářadí

- koulení a podávání míče ve dvojicích

- nácvik PH a HPH / Na peška, Na šáteček, Na kominíčka...../

- zdolávání průlezek na ŠZ, houpání na houpačkách

- jízda na odrážedlech, kolech na dopravním hřišti

Básně:

Po prázdninách

Už se těším do školky

Ať si holka nebo kluk

Kamarád

Naše školka

Přivítání

Písně:

Pořádníček

Září

Podzimku, podzimku

Naše školka

Jaro, léto, podzim, zima

Písnička o usmívání

Zpívejme si, zpívejme

Barevná písnička

Kamarádská

Knihy.

Honzíkova cesta

Birlibán

Pohádkový dědeček

Dědečku, vyprávěj

Grafomotorika:

- práce na pracovních listech, v pracovních sešitech.

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy