Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Téma měsíce

1. třída – KOŤÁTKA

Integrovaný blok: JARO

Téma: HRAJEME SI

Podtéma: MAMINKO, MÁMO MÁM TĚ RÁD(A)

                   TRADICE A ZVYKY, HOŇO, KOŇO VE LHOTCE

                   TÚ, TÚ. TÚ, AUTO UŽ JE TU  (DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY)

                   DĚTI MAJÍ SVÁTEK

Pedagogický záměr:

- rozvíjet jazykové dovednosti dětí

- pozorovat volně žijící živočichy

- společně připravovat a účastnit se oslav v mateřské škole, vyprávět si a pozorovat přípravy místních oslav

- vést děti k poznání důležitosti dodržování bezpečnosti v dopravních situacích

Výtvarné a pracovní činnosti:

 • rozvíjení výtvarné techniky, malba barvami
 • připravovat dárek pro maminku
 • rozvíjet jemnou motoriku rukou při lepení, skládání
 • zařazovat samostatné navlékání korálek
 • výroba sovy z papíru, tisk, doplnění kresbou

Pohybové činnosti:

 • cvičení na nářadí, rozvoj hrubé motoriky
 • pohybové hry, tanečky
 • pohybová improvizace při poslechu hudby
 • cvičení proudem, procvičení kotoulu vpřed
 • podporovat odvahu a bezpečný pohyb na průlezkách školní zahrady
 • rozvíjet povědomí o dopravních situacích, pohybová hra NA AUTA

Hudební činnosti:

 • zpěv písní k tématu MAMINKA MÁ SVÁTEK, DOPRAVA
 • doprovod písní na hudební nástroje, procvičení reakce na dirigentská gesta
 • jednoduchá rytmická a melodická cvičení, rozvoj oromotoriky
 • rozvoj hudebního sluchu a cítění nabídkou hry na hudební nástroje

Písně:

 • Proč kopřiva pálí
 • Na malíře
 • Auto už je tu
 • Mám ráda svoji maminku
 • Krtek
 • Kuřátko
 • Já mám koně
 • Tancovala žížala
 • Afrika

Básně:

 • Kadeřnictví
 • Kavárna
 • Masáž
 • Sprcha lásky

Knihy:

 • Z deníku kocoura Modroočka
 • Pohádkový dědeček
 • Moje první pohádky
 • Pohádky pro nejmenší
 • O pejskovi a kočičce
 • Zvířátka - zvuky

Grafomotorika:

Stříhat a lepit drobné detaily

Rozvoj pohyblivosti ramenního kloubu při malování na IT panelu, uvolnění ramenního kloubu při cvičení a pohybových hrách

2. třída – Želvičky

Integrovaný blok : JARO

Tématický celek :  KDO JSEM A KDE ŽIJI, ZKOUMÁME SVĚT LIDÍ

Podtémata: Moje maminka, Honění krále - vystoupení, Co mi řekl semafor, Vesmír kolem nás, Děti celého světa mají svátek

Cíle, pedagogický záměr:

 • Oslavovat a účastnit se oslav města
 • Projevovat se citlivě k živým bytostem, pozorovat volně žijící živočichy
 • Péče o zahradní záhony, rostliny, zalévání, kypření
 • Zapojovat se aktivně při přípravách svátku maminek

Básně:

 • Maminka je moje kráska,maminka je klid a láska.Když se na mne usměje,hned na světě krásně je.Je to poklad který mám,nejcennější který znám.

 • Tulipán je krásný pán,na zahrádce stojí sám.Dobré ráno,kytičko,kývlo na něj sluníčko.Tulipán se uklonil a sluníčko pozdravil.
 • Maminka

Tanečky :

 • Pásmo pro oslavu Honění krále
 • Pásla ovečky
 • Červený šátečku
 • Maminka

Hry:

 • Uvíjíme věneček
 • Kdo je pod plachtou

Pracovní a výtvarné činnosti:

 • Výroba hlavy koně z papíru
 • Tvoření z papíru, konvička, srdíčko
 • Stříhání a výroba mapy
 • Malování barvami, to jsem já, to je moje rodina, Honění krále
 • Malování kamínků, rozvoj estetického vnímání dětí
 • Barevná louka - výtvarné ztvárnění prožitku

Písně:

 • Čápi
 • Petrklíč
 • Kudy chodí jaro
 • Maminka
 • Večerníček

Grafomotorika :

procvičit a zdokonalovat správné držení nůžek, vystřihnout podle daného tvaru, směru

pracovní listy na procvičení plynulého pohybu, správné držení psacího náčiní, koordinace ruka-oko, správný náklon

osmička, vlnky

pracovní listy s jarní tématikou, psaní číslic, písmen.

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy