Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Téma měsíce

1. třída – KOŤÁTKA

Integrovaný blok – JARO

Podtémata

- V ŘÍŠI POHÁDEK

- VČERA TÁTA NA VENKU

Pedagogický záměr

- zapojit se do příprav tanečních aktivit a společných her

- rozvoj představivosti a fantazie dětí prostřednictvím pohádkových příběhů

- rozvoj vnímání změn v přírodě

- zapojit se do příprav programu pro maminky, reprodukovat krátké texty, pohybově vyjádřit roli

- rozvíjení představ dětí o světě, jiných zemích, jiné kultuře, počasí

- uplatňovat základní společenské návyky, neubližovat si, půjčit si hračku

- zapojit se do nabízených aktivit, uplatnit vlastní volbu

- rozvoj pozitivních citů k sobě, získání sebedůvěry, zdravého sebevědomí, zvládnout sebeobsluhu

Výtvarné a pracovní činnosti

- rozvoj jemné motoriky rukou, práce s detailem

- malování a práce s barvou

- procvičit si hybnost prstů, nácvik stříhání

- lepení a práce s papírem

Pohybové činnosti

- rozvoj hrubé motoriky těla, seznámit se s tělovýchovným nářadím a náčiním, cvičit s míčkem, nácvit hodu míčkem

- zvládnout skoky na trampolíně

- cvičení na nářadí plynule za sebou

- taneční improvirace podle hudby, cvičení se šátkem

- pohybová improvizace na dané téma

- zdolávání průlezek na ŠZ, podporovat odvahu dítěte, překonat strach

Básně:

To jsou prsty, to jsou dlaně

Na zemi spolu sedíme

Co má ráda naše kočka

Sova

Beruška

Šla Karkulka černým lesem

Písně:

Pohádkový zvoneček

Naše školka

Uklízecí písnička

Knihy:

Kocourek Modroočko

Chodím do školky

Cesta kolem světa

Krtek a sněhulák

Grafomotorika:

- rozvoj pohyblivosti ramenního kloubu, cvičení s hudbou, kresba na IT panelu, jednotlivé body - beruška

2. třída – Želvičky

Integrovaný  blok : JARO

Témata:       Veselá školka

                    Příroda se probouzí

Podtémata: Kdo, co, čím

                    Kytičky, probuďte se

                    Za zvířátky do ohrádky 

Pedagogický záměr:

- osvojovat si povědomí o činnostech lidí, sounáležitosti s ostatním světem.

- znát názvy povolání, zaměstnání rodičů

- tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti.

- starat se o rostliny, chránit přírodu v okolí, živé tvory........

- zapamatovat si názvy zvířat a jejich mláďat

- projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat ostatním.

Výtvarné a pracovní činnosti:

- malování na téma "Čím bych chtěl být"

- modelování z plastelíny " Pekař peče..."

- úklid školní zahrady po zimě, využití dětského zahradního nářadí / hrábě, smetáčky, motyčky, konvičky....../

- péče o zahradní záhonky 

- experimenty ve třidě, rychlení semínek

- skládání ze čverce papíru " Sněženky ", nalepovat, dokreslovat

- Jarní zahrádka, využití nových  výtvarných technik

- kreslení na tabuli na ŠZ, na asfalt / barevné křídy /

- pozorování mikroskopem na ŠZ / rostlinky, hmyz /

- modelování " Moje oblíbené zvířátko"

- kresba, vybarvování omalovánek se zvířecí tématikou

Pohybové činnosti

- cvičení na gymnastických míčích

- nácvik PH a  HPH a tanečku/ Na Ševce, Na řemeslníky, Na kvočnu a kuřátka, Na kočku a myš, Uvíjíme věneček, Pásla ovečky, Přišlo jaro, Šel zahradník, Sedmikráska, Cibulenka.....

- plavecký výcvik

- zdolávání prulezek na ŠZ.

- cvičení podle hudby / Štístko a Poupěnka, Míša, Dáda..../

Motivační říkanka:

Pohladilo zlaté slunce, chladnou jarní zem, na kytičky zavolalo " Kytky, pojďte ven".

Básně:

Pekař peče housky

Probuďte se poupátka

Petrklíč

Sněženka

Pampeliška

Já jsem šelma kočiči

Pejsek
Hřibátko

Písně:

Když jsi kamarád

Šel zahradník

Jede, jede, poštovský panáček

Kudy chodí jaro

Petrklíč

Barevná

Kvítí a sluníčko

Krávy, krávy

Když  jsem já sloužil

Sousedovic kočička

Já mám koně

Knihy:

Jak přichází déšť

Povídání o pejskovi a kočičce

Dášeňka

Grafomotorika:

Práce v pracovních sešitech pro střední a předškolní děti

Grafické  cviky:

- vertikální smyčky

- vlnovka

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy