Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582

Téma měsíce

1. TŘÍDA   KOŤÁTKA

PODZIM         TÉMA:     MĚLA BABKA ČTYŘI JABLKA, DÝŇOHRÁTKY

ZÁMĚRY, směřování ke klíčovým kompetencím pro dané období

- vést děti k projevu citlivosti, ohleduplnosti k druhým, pomoci nově nastupujícím dětem

- rozvíjet smyslové vnímání dětí

- pozorovat změny v přírodě

- prožívat společné oslavy v MŠ

Motivační básnička: Vezmi žlutou tužku, namaluj si hrušku a pod hrušku talíř, sláva, ty jsi malíř. 

 

Pohybové aktivity:

- rozvoj hrubé motoriky základními cviky - lezení, chůze, poskoky, běh

- cvičení podle hudby na IT panelu, dětské zpívánky

 

Rozvoj jazykových dovedností

- básně, procvičení hybnosti jazyka, rozvoj motoriky mluvidel

- sledování divadelních představení

 

Rozvoj výtvarných dovedností

práce s barvou, výtvarným náčiním - štětec, křída, modelína

- špetkovitý úchop

- experimenty s vodou, barvou, hry na školní zahradě s pískem

 

Rozvoj hudebních dovedností

- hudebně pohybové hry, seznámení s písněmi, dětskými hudebními nástroji

 

Předčtenářské dovednosti

seznámení s knihou, četba a poslech pohádek, porozumění textu, vyjmenování postav, vyjádření vlastního zážitku

KNIHY: O kocourkovi Modročkovi, Pohádkový dědeček, Pohádky pro nejmenší, O pejskovi a kočičce

PÍSNĚ: Kočka leze dírou, Kotě a sluníčko,  Měla babka čtyři jablka

HRY: Kolo, kolo, Zajíček

 

2. TŘÍDA  ŽELVIČKY

Integrovaný blok:

- Foukej, foukej, větříčku , podzimní ovoce, zelenina,

zahrádka, stromy, keře

- Vyletěl si pyšný drak

- Strašidelný týden, dýňobraní

 

Pedagogický záměr:

- pozorovat podzimní přírodu

- rozlišit známé chutě, vůně i zápachy / sladké, slané, kyselé, hořké.../

- rozvíjet jemnou motoriku dítěte, podporovat fantazii a tvořivost

 

Knihy: Pohádky z pařezové chaloupky

Honzíkova cesta

Kubula a Kuba Kubikula

Malá čarodějnice

2 krát sedm pohádek

 

Výtvarné a pracovní činnosti:

- modelování ovoce a zeleniny

- výroba jabloně s jablíčky

- vytrhávání barevného papíru" Mísa s ovocem"

- výroba pavouka, ježka z kaštanů

- malování na kamínky, barevná příroda

- výroba strašidýlek

- kreslení Barbuchy

- navlékání řetězů z listí

- sestavování z listů / ptáček, zvířátko...../

- otisky listů

- kreslení draka z papíru

- výroba draka

 

Písně:

- Koulelo se koulelo

- Cupy, dupy

- Chovejte mě má matičko

- Sbírám, sbírám

- Kopu, kopu, brambory

- Vyletěl si pyšný drak

- Jeřabinka

- Měla babka

- Barbucha

- Perníková chaloupka

- Strašidlácké běsnění

- Princeznička na bále

- Večerníček

 

Básně:

- Kutálí se brambora

- Já jsem švestka

- Spadlo dolů jablíčko

- Spadla hruška zelená

- Spadl kaštan do travičky

- V černém lese zvaném hůrka

- Drak

 

Motivační říkanka:

Jednou venku při setmění, děti v strašidla se mění. V okně dýně, uvnitř svíčka, strašidlácké mají trička. Od domu k domu běhají a koledu všem říkají. Dejte nám sladkou koledu, nebo Vám něco provedu.

 

Hry:

- Maluje sluníčko

- Sbírám, sbírám, hříbky

- Kopu, kopu, brambory

- Šel zahradník

- Cibulenka

- Měla babka

- Na knedlíky

 

Grafomotorika:

Mladší děti: pracovní listy / houpání/, práce v pracovním sešitu Matematika pro mladší děti.

Starší děti: pracovní listy / mletí, vinutí/, práce v pracovním sešitu Matematika pro předškoláky.

 

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy