Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582

Téma měsíce

1. TŘÍDA   KOŤÁTKA

Integrovaný blok:  ZIMA

Téma:   Volá vločka Modroočka

ZÁMĚRY, směřování ke klíčovým kompetencím pro dané období

- vést děti k dodržování zvýšených hygienických návyků, ohleduplnosti k druhým

- rozvíjet u dětí jemnou a hrubou motoriku vhodnými aktivitami

- rozvíjet sebeobsluhu dítěte při pracovních a výtvarných aktivitách

- podporovat fantazii dítěte při hudebních a dramatických aktivitách

Básně: : 

 

ZIMNÍ

Koupila si zima sáně, na kopečku sedla na ně, jela, jela stráněmi,

bum a byla na zemi. Kdo nevěří, ať tam běží,však tam zima ještě

leží, kdo nevěří ať tam jde, však tam zima ještě je.

 

Rozvoj pohybových dovedností

- zapojení dětí do cvičení a her, nabízet pohybovou improvizaci

- rozvoj hrubé motoriky základními cviky - lezení, chůze, poskoky, běh, překážková dráha 

- cvičení podle hudby na IT panelu, dětské zpívánky

Rozvoj jazykových dovedností

- básně, procvičení hybnosti jazyka, rozvoj motoriky mluvidel

- nácvik básní o zimě

- vyprávění vlastních zážitků, reprodukovat dramaizovaný text

Rozvoj výtvarných dovedností

- výroba papírové koruny

- práce s barvou, výtvarným náčiním - štětec, křída, modelína

- špetkovitý úchop

- experimenty s barvou, zapouštění barev, využití netradičních pomůcek - třpytky, houbička, tiskátko, dekorativní destička

Rozvoj hudebních dovedností

- hudebně pohybové hry, seznámení s písněmi, dětskými hudebními nástroji

Předčtenářské dovednosti

seznámení s knihou, četba a poslech pohádek, porozumění textu, vyjmenování postav, vyjádření vlastního zážitku

KNIHY: O kocourkovi Modročkovi, Pohádkový dědeček, Pohádky pro nejmenší, O pejskovi a kočičce

PÍSNĚ: Zimní, Sněží, Zima, zima, Splašená lyže, Podívej kocourku, Dva mrazíci

HRY: Kolo, kolo, Zajíček, Zimní rukavička, Na obra

 

2. TŘÍDA  ŽELVIČKY

Integrovaný blok: ZIMA

Téma : Zimní radosti a radovánky

             Z pohádky do pohádky

Pedagogický záměr :

-  spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí

-  samostatně se oblékat, zavazovat tkaničky, zapnout zip

-  probouzet u dětí fantazii četbou pohádek, pohádkových příběhů

-  umět se vyjadřovat souvisleji s používáním delšího souvětí

Motivační říkanka :

Když se zima vydaří, radují se lyžaři. 

Na horách na sjezdovce, jezdí slalom dolů z kopce.

Když seberou odvahu, jedou šusem ze svahu.

Knihy :

Povídání o pejskovi a kočičce

Zajíček hrdina

Kubula a Kuba Kubikula

Sněhurka

Moje nejoblíbenější pohádky

Knihy od dětí z domu / vánoční dárek/

Výtvarné a pracovní činnosti :

- mačkání papíru " sněhové koule"

- malba temperou " zasněžený strom"

- vystřihování, dokreslování / sáně, lyže, brusle/

- inkoustová technika, zmizík na téma Zimní radovánky

- modelování z plastelíny " Sněhulák"

- vytrhávání z papíru, nalepování " Vrána"

- skládání a vystřihování sněhové vločky

- výroba papírové loutky / pohádkové bytosti/

- " moje pohádková knížka" kresba

- kresba oblíbené pohádkové postavy

- výroba královské koruny / K  M B /

- výroba sněhuláka, pohádkové bytosti z ponožky

Písně :

My tři králové

Večerníček

Kouzelný zvonek

Hluboko v horách

Barbucha

Medvěd

Podívej kocourku

Sněhulák

Co to cinká za vesnicí

Lyže 

Sáně

Co je to sníh

Dva mrazíci

Sněhulák

Básně :

Moje sáně

Rampouch

Eskymák

Vločky

Sněhurka

Kašpárek

Červená Karkulka

Perníková chalopka

Hry :

Na mrazy

Honili se dva mrazíci

Meluzína

Sněhurka / od jara do zimy/

Přiletěla vrána

Vrabec a sýkorka

Zajíček v své jamce

Grafomotorika :

- práce v pracovních sešitech Matematika

- pracovní list " Zimní sporty"

Střední děti pracovní list - horizontální pohyb

Předškolní děti pracovní list - obloučky.

 

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy