Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Téma měsíce

1. třída – KOŤÁTKA

Integrovaný blok: JARO

Téma: JARO VOLÁ

Podtéma: ZAHRÁDKA SE PROBOUZÍ

                  KDYŽ MODROOČKO STŮNĚ, SPORTUJEME PRO ZDRAVÍ

                  FARMA, VOLÁ KOČKA MODROOČKA

                  VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

Pedagogický záměr:

- rozvíjet jazykové dovednosti dětí

- společně připravovat a účastnit se oslav v mateřské škole

- vést děti k poznání důležitosti zdravého životního stylu (prevence nemoci, strava, oblékání)

- směřovat děti k poznávání změn v přírodě, pozorovat a účastnit se na experimentech

Výtvarné a pracovní činnosti:

 • rozvíjení výtvarné techniky, malba barvami
 • pozorování klíčení rostlin
 • rozvíjet jemnou motoriku rukou při lepení, skládání
 • zařazovat samostatné jednoduché stříhání i s dopomocí

Pohybové činnosti:

 • cvičení s míčky, koulení ve dvojicích
 • pohybové hry, tanečky
 • pohybová improvizace na téma
 • cvičení proudem, překonávání překážek, dotyk na zavěšený předmět
 • podporovat odvahu a bezpečný pohyb na průlezkách školní zahrady

Hudební činnosti:

 • zpěv písní s jarní tematikou
 • doprovod písní na hudební nástroje, procvičení reakce na dirigentská gesta
 • jednoduchá rytmická a melodická cvičení, rozvoj oromotoriky
 • rozvoj hudebního sluchu a cítění nabídkou hry na hudební nástroje, seznámení s koledami, doprovod

Básně:

 • Brouček
 • Beruška
 • Na jaře
 • Roční období
 • Krtek
 • Kuřátko

Písně:

 • Probudil se
 • Jarní
 • Já mám koně
 • Krtek
 • Tancovala žížala
 • Na jaře

Knihy:

 • Z deníku kocoura Modroočka
 • Pohádkový dědeček
 • Moje první pohádky
 • Pohádky pro nejmenší
 • Kuřátko a obilí
 • Zvířátka - zvuky

Grafomotorika:

Rozvoj pohyblivosti ramenního kloubu při malování na IT panelu, uvolnění ramenního kloubu při cvičení a pohybových hrách, tečky - beruška

2. třída – Želvičky

Integrovaný blok : JARO

Tématický celek : Příroda se probouzí

Podtémata: Kytičky probuďte se, Za zvířátky do ohrádky, Veselé Velikonoce

Cíle, pedagogický záměr:

 • Rozvoj úcty k přírodě
 • Projevovat se citlivě k živým bytostem, pomoc ostatním
 • Zapojovat se aktivně při přípravách na svátky Velikonoc

Básně:

 • Pohladilo zlaté slunce chladnou jarní zem,na kytičky zavolalo kytky,pojďte ven!
 • Tulipán je krásný pán,na zahrádce stojí sám.Dobré ráno,kytičko,kývlo na něj sluníčko.Tulipán se uklonil a sluníčko pozdravil.
 • Povídala slepička,kdepak mám ta vajíčka?Dala jsem je do koutku,nevíš o nich kohoutku?Je jich plná zahrádka,stala se znich kuřátka.

Tanečky :

 • Pásla ovečky
 • Červený šátečku

Hry:

 • Uvíjíme věneček
 • Přišlo jaro se sluníčkem, Na kvočnu a kuřata

Písně:

 • Petrklíč
 • Kudy chodí jaro
 • Šel zahradník do zahrady
 • U studánky stojí čáp

Grafomotorika :

pracovní listy na procvičení vertikálního pohybu

" lomené linie

pracovní listy s jarní tématikou, psaní číslic, písmen.

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy