Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Téma měsíce

1. třída – KOŤÁTKA

Integrovaný blok – ZIMA

Tematický celek –  TĚŠÍME SE NA VÁNOCE

Podtémata

- Zahrádko, zamkneme tě!

- MIKULÁŠI, pojď dnes k nám!

- VÁNOCE  jsou tady

- Na TŘI KRÁLE o krok dále

Pedagogický záměr

- rozvoj vnímání změn v přírodě, zimní odpočívání přírody, zvířat

- zapojit se do příprav na oslavy v mateřské škole

- uplatňovat základní společenské návyky, neubližovat si, půjčit si hračku

- radostně prožívat slavnosti v MŠ

- zapojit se do nabízených aktivit, uplatnit vlastní volbu

- rozvoj pozitivních citů k sobě, získání sebedůvěry, zdravého sebevědomí, zvládnout sebeobsluhu

Výtvarné a pracovní činnosti

- rozvoj jemné motoriky rukou, práce s detailem

- procvičit si hybnost prstů, nácvik stříhání

- lepení a práce s papírem

Pohybové činnosti

- rozvoj hrubé motoriky těla, seznámit se s tělovýchovným nářadím a náčiním, cvičit s míčkem, nácvit hodu míčkem

- zvládnout skoky na trampolíně

- cvičení na nářadí plynule za sebou

- taneční improvirace podle hudby, cvičení se šátkem, andělské tanečky

- zdolávání průlezek na ŠZ, podporovat odvahu dítěte, překonat strach

- jezdit na bobech, zdolávat překážky ve sněhu, sklouznout se

Básně:

Na zemi spolu sedíme

Co má ráda naše kočka

ANDĚL

Mikuláš

Písně:

Naše školka

Uklízecí písnička

Čertovská, Mikuláši, Mikuláši

Koledy

Knihy:

Kocourek Modroočko

Chodím do školky

Ježíškova dobrodružství 

Vánoční příběh

Grafomotorika:

- rozvoj pohyblivosti ramenního kloubu, cvičení s hudbou, kresba na IT panel, velké plochy, čertí srst

2. třída – Želvičky

Integrovaný blok - Zima

Tematický celek - Vánoční těšení

Podtémata: - Mikulášské překvapení

Vánoční zvoneček tiše zvoní

Pedagogický záměr:

- přibližovat dětem tradice a zvyky

- pomoc při výzdobě školky

- rozvíjet citové vztahy v rodině

- posilovat zimní a vánoční výzdobu na vesnici

Výtvarné a pracovní činnosti:

- modelování z moduritu " Sněhulák"

- Andílci / kreslení černým fixem, vybarvování olejovými pastely, vystřihování, nalepování na obtištěný výkres /

- Čertí hlavičky / vystřihování, vybarvování/

- Mikulášská punčocha / vystřihování, malba červenou temperou, zdobení, lepení/

- Výroba vánočního přání / stříhání, nalepování, zdobení/

- Výroba dárečku " Skřítka" / šišky, filc. hlavičky.../

- vystřihování sněhových vloček. skládání papíru

- modelování z plastelíny pomocí tvořítek " cukroví"

- pečení lineckého cukroví / vykrajování, slepování/

- zdobení vánočního stromečku

- "Vánoční svícen" / jablko, pomeranč, rozinky, párátka, gumové bonbóny, hřebíček, svíčka, stužka....../

- "Kapřík" / otisky špuntíků namočených v barvě/

- kreslení dopisu " Ježíškova pošta "

- omalovánky s vánoční tématikou

 

Pohybové činnosti:

- cvičení na gymnastických míčích

- prožitkové cvičení s hudbou/ Míša, Štístko a Poupěnka.../

- motivační cvičení " Skotačiví čertíci"

- bobování na sněhu

- házení sněhovými koulemi při PV na cíl

- házení papírovými koulemi

- nácvik tanečku Jede zima jede, Kuli, kuli, kulilá, Sněhurka.../ Od jara do zimy/

- PH Na mrazy, HPH Honili se 2 mrazíci

 

Motivační říkanka:

Anděl seděl na obláčku, čáry, máry, čaroval. Vyčaroval Mikuláše, moc se z toho radoval. Pozor na to, milé děti, čarování není žert, něco se mu nepovedlo, a tak přibyl ještě čert.

 

Básně:

Mikulášek

Čerti

Anděl seděl

Přišel k nám čert s mikulášem

Vánoční stromeček

Sněhulák

A už zase po roce

 

Písně:

Mikuláši, Mikuláši

Čerte, čerte, čertíku

Náš Mikuláš

Bude zima, bude mráz

Vánoční zvoneček

Brzy budou vánoce

Hvězda

Stojí vrba košatá

Rolničky

Vánoce přicházejí

Kocourek a sníh

Světové vánoce

Pásli ovce

Veselé vánoční hody

Půjdem spolu

Nesem Vám noviny

Štědrej večer

 

Knihy:

Pohádkový dědeček

Vánoční příběhy

 

Grafomotorika:

práce v pracovních sešitech pro střední a předškolní děti

pracovní listy "Cukroví", Kapříci

" Sněhová vločka / čáry různými směry

" " Kruh"

 

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy