Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Téma měsíce

1. TŘÍDA   KOŤÁTKA

Integrovaný blok:  LÉTO

Téma: 

AHOJ ŠKOLKO, LETNÍ RADOVÁNKY

ZÁMĚRY, směřování ke klíčovým kompetencím pro dané období

  • Rozvoj komunikativních dovedností dětí, podpora řečového projevu, zapojení do společné oslavy
  • Prodlužovat dobu pozornosti dětí při řízených činnostech
  • Vést děti k ochraně životního prostředí prostřednictvím pozorování a péče o nejbližší okolí
  • Využít tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí
  • Chovat se přiměřeně a bezpečně ve svém okolí
  • Vést děti k dodržování zvýšených hygienických návyků, ohleduplnosti k druhým 

Básně: :

Pekař peče housky, uždibuje kousky, pekařka mu pomáhá, uždibují oba dva

Kominík

Tatínkovi v dílně, pomáháme pilně, do dřevěné krabičky, zatloukáme hřebíčky. Každému se chlubíme, jak to pěkně umíme.

Rozvoj pohybových dovedností

- zapojení dětí do cvičení a her, nabízet pohybovou improvizaci

- rozvoj hrubé motoriky základními cviky - lezení, chůze, poskoky, běh, překážková dráha 

- cvičení podle hudby na IT panelu, dětské zpívánky

- hry dětí v zástupu, ve dvojicích, měnit směr při cvičení

Rozvoj jazykových dovedností

- básně, procvičení hybnosti jazyka, rozvoj motoriky mluvidel

- poslech pohádek, jednoduchá reprodukce textu

- komunikovat se a domlouvat s kamarádem

- vytleskávání slov, určování první hlásky

Rozvoj výtvarných dovedností

  • Výroba čápa z papíru
  • kresba a malba sluníčka
  • lepení tvarů na papír, sestavování domu
  • sezónní aktivity na školní zahradě - hry s pískem, modelování a vytváření staveb

Rozvoj hudebních dovedností

 - zpěv písní, taneční dovednosti, hra na dětský hudební nástroj, zpěv písní o pracovních profesích

- nácvik písně Klapy, klapy,  Čáp, Jaro, léto, podzim , zima to je celý rok, Prázdniny

Předčtenářské dovednosti

porozumění textu při četbě příběhu, vyjmenování postav, vyjádření vlastního zážitku

KNIHY: Pohádkový dědeček, Pohádková babička, Říkání pro radost, O kocourkovi Modročkovi, Pohádky pro nejmenší, O pejskovi a kočičce, 

PÍSNĚ: Čáp, Klapy, klapy, Běžel tudy zajíček, Pásla ovečky, Letí, letí

HRY: Na auta, Na rakety, Na traktory, Na kočku a myš, Na peška, Uvíjíme věneček, Šili, šili, ševci boty, Kominíček šel na půdu

 

2. TŘÍDA  ŽELVIČKY

INTEGROVANÝ BLOK : Léto

TÉMA:

- Letní radovánky

Pedagogické záměry, směřování ke klíčovým kompetencím :

- cítit sounáležitost s ostatními, nabídnout pomoc

- znát základní zásady zdravého životního stylu a o faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek

- reagovat přiměřeně dané situaci

- jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí.

- pohybovat se bezpečně ve skupině dětí

- uvědomit si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech vzájemného soužití, respektovat je, dohodnout se.

Básně :

Předškolák

Žák 1.A

Aktovka

Želva

Žirafa

Lev

Sloní hromada

Klokan

Až půjdu do školy

Písně :

Abeceda

Každá školka

Hurá, prázdniny

Už jde léto

Prázdninová

Prázdniny u babičky / Svěrák/

Půjdu už do školy

Pojedeme na výlet

V Americe

Opičí kapela

Nilský krokodýl

V lese

Na mravenčí pasece

Motivační říkanka :

Voláme Vás kamarádi, měli jsme se všichni rádi. Ve školičce naši milé, strávili jsme krásné chvíle. Ach ten čas tak rychle letí, už jsme vážně velké děti.

Hry :

- Na zlatou bránu

- Na čížečka

- Pletla jsem

- Na šáteček

- Na konopky

- Na peška

- Na vodníka

- Na ovečky a vlka

Knihy :

Kosprd a Telecí

Anička z 1.A

Bára a Flíček jdou na prázdniny

Honzíkova cesta

Míša Kulička v rodném lese

Výtvarné činnosti :

- modelování z plastelíny na téma " les"

- pracovní činnosti : stříhání, lepení, vybarvování "Zvířátka v lese, v ZOO"

- Mořský svět / malba, vystřihování, nalepování mořských živočichů, nalepování mušlí.../.

- tématické kreslení zážitků dětí z výletu

- malba, kresba Moje aktovka

- skládání z papíru " Lodička"

- vytváření svého jména na židličku z kartiček

Grafomotorika :

Práce v pracovním sešitu Matematika

- střední děti : pracovní list : lomená linie

- předškolní děti : pracovní list : nápodoba písma / A B C D ...../

 

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy