Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Denní program dětí

  • 6:15 - 8:30   scházení dětí,hry dle volby dětí,individuální práce s dětmi,zájmové aktivity
  • 8:30 - 12:30   STANOVENÝ  ROZSAH POVINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
  • 8:30 - 9:00    pohybové aktivity
  • 9:00 - 9:30    svačina,hygiena
  • 9:30 - 10:00   řízené činnosti pedagogem
  • 10:00 - 11:30  pobyt venku,hygiena
  • 11:30 - 12:15  oběd, hygiena
  • 12:15 - 12:30  rozcházení dětí po obědě,příprava na odpočinek,pohádky
  • 12:30 - 14:00  odpočinek
  • 14:00 - 16:45  svačina,individuální práce s dětmi,zájmové aktivity,hry dle volby dětí,rozcházení dětí

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy