Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Zájmové aktivity pro děti

Zájmové aktivity jsou zaměřeny na podporu a rozvoj pohybových, jazykových a hudebních dovedností dětí. Většina je součástí dopoledního vzdělávacího programu ve třídě. Další aktivity jsou směřovány především na starší děti, věková hranice od 4 let. 

ZPÍVÁNKY - součástí vzdělávacího programu 2. třídy

PLAVÁNÍ - termíny od 4. 10. 2023, 5 lekcí, účastní se přihlášené děti

LYŽOVÁNÍ - termín 5. - 9. 2. 2024, přihlášené děti

 

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy