Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582

Zájmové aktivity pro děti

HRA NA FLÉTNU,paní učitelka Hošková seznamuje děti se základy hry na flétnu. Výuka je zařazena do dopoledního programu 2. třídy.

Taneční aktivita SLAVÍČEK. Paní učitelka Weidlová seznamuje děti s lidovými tanečky. Aktivita je určena pro předškolní děti,a je zařazena do dopoledního programu 2. třídy.

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy