Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Zájmové aktivity pro děti

Zájmové aktivity jsou zaměřeny na podporu a rozvoj pohybových, jazykových a hudebních dovedností dětí. Většina je součástí dopoledního vzdělávacího programu ve třídě. Další aktivity jsou směřovány především na starší děti, věková hranice od 4 let. 

ZPÍVÁNKY - hudební aktivita pro všechny děti 2. třídy,  pondělí dopoledne

CHVILKY S  ANGLIČTINOU - aktivita zaměřená na rozvoj jazykových dovedností dětí, směřuje k seznámení dětí s dalším jazykem. Dopoledne, 1x týdně

HRA NA FLÉTNU - zúčastní se přihlášené děti 2. třídy, čtvrtek, dopoledne

LYŽOVÁNÍ DĚTÍ  -  zúčastní se přihlášené děti, odpolední kurz od 6. - 10. 2. 2023

PLAVÁNÍ DĚTÍ  - zúčastní se přihlášené děti, termín bude upřesněn

POZNÁVÁME KRÁSY LHOTKY  -  tematická aktivita pro děti 2. třídy

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy