Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Kalendář akcí

 

Červen 2 0 2 4

4. 6. VÝLET NA SKALKUvýlet s programem pro všechny děti MŠ, nutné potvrdit účast

        dítěte u paní učitelky ve třídě.

5. 6. a 12. 6.

        HRAJEME SI NA ŠKOLU - Návštěva předškolních dětí v ZŠ Ostrava – Lhotka

                                                     13:00h - 14:00h

6. 6. ČTENÍ NENÍ NUDAherci Loutkového divadla zpestří dětem v MŠ den četbou dvou

        pohádek z knížky Povídání o pejskovi a kočičce. Aktivita je hrazena z Místního

        akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Začátek v 2. třídě, v 8:30h.

18. 6. POHÁDKOVÁ ZAHRADA, společné odpoledne pro rodiče a děti. Děti budou

         potřebovat kamínek na malování. Nezapomeňte si ho přinést!

15:00h Společně s dětmi se mohou rodiče účastnit aktivit na stanovištích na školní

zahradě. Můžete si vybrat.

  1. „Kouzelné zrcadlo“ malovat na obličej svou holčičku nebo kluka (u houpaček)
  2. „U Ferdy mravence“ pozorovat živočichy a rostliny na IT panelu (1. třída )
  3. Jízda králů“ obíhat překážky na koníkovi, společný závod s maminkou nebo tatínkem ( u domečku)
  4. „Malovaná pohádka“ malovat na kamínky (venkovní učebna)

16:15h opékání a společná hra rodičů a dětí na školní zahradě (nezapomeňte tyčky

na opékání, deky, párky, chleba dobrotky)

V případě špatného počasí proběhnou aktivity v 1. a 2. třídě, opékání na

školní zahradě bude zrušeno.

19. 6. POHÁDKOVÉ KRESLENÍ - zábavná pohádková show s ilustrátorem dětských knih,

          panem Adolfem Dudkem. Začátek v 9:15h

25. 6. ROZLOUČENÍ předškolních dětí s MATEŘSKOU ŠKOLOU – akce pro

          předškolní děti, zahájení v 2. třídě 15:30h.

 

1. 7. Prázdninový provoz mateřské školy

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy