Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Kalendář akcí

Z Á Ř Í   2 0 2 3

1. 9. Zahájení provozu mateřské školy

5. 9. Třídní schůzka pro rodiče dětí 1. a 2. třídy,

od 16:30h v 1. třídě MŠ

14. 9. Den s mým plyšáčkem - dopolední hry a povídání dětí v

1. třídě

19. 9. Fotografování dětí 1. a 2. třídy 10:00h - Vánoční téma

(pokud máte zájem, přihlaste své dítě u p. učitelky ve své třídě)

 

Poznáváme krásy Lhotky – tematická vycházka dětí 2. třídy po

okolí mateřské školy, termín bude upřesněn.

 

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy