Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Školní jídelna

Jídelní lístek

INFORMACE  ŠKOLNÍ  JÍDELNY  ZŠ Ostrava-Hošťálkovice, ŠKOLNÍ  ROK 2023/2024, www.zsvyhledy.cz

Obědy jsou dováženy do mateřské školy z jídelny ZŠ Ostrava - Hošťálkovice, na výše uvedených webových stránkách jsou další aktuální informace o stravování dětí. 

Úhrada stravného je požadována k 7. dni v každém měsíci.

Ceny jsou stanoveny v souladu s Vyhláškou 107/2005 sb. Vyhláška o školním stravování. 

MŠ děti 6 let

   Cena     

 

Přesnídávka

   14Kč

 

Oběd

   21 Kč

 

Svačina

   14 Kč

 

Cena celkem

   49 Kč

 

 

MŠ děti 7 let

   Cena     

 

Přesnídávka

   14 Kč

 

Oběd

   29 Kč

 

Svačina

   14 Kč

 

Cena celkem

   57 Kč

 

Prosím Vás o kontrolu nastavení limitů při platbách inkasem. 

Účet ZŠ a MŠ Hošťálkovice vedený u Fio Banky  č. účtu:  22 00 40 90 61/2010

KONTAKT:  e-mail : jidelna@zsvyhledy.cz , tel. číslo 595693005.

Odhlášky obědů musí provést rodiče dítěte nejpozději den předem do 11.30 h, přímo ve školní jídelně Ostrava-Hošťálkovice, telefonicky na t.č.: 595 693 005, nebo e-mailem:  jidelna@zsvyhledy.cz

V případě nepřítomnosti dítěte si mohou rodiče první den vyzvednout oběd v mateřské škole. Další dny je třeba oběd odhlásit.

Doba výdeje jídla do jídlonosičů (1. den nemoci dítěte)

11.15 - 11.30 hod    ZADNÍ VCHOD MŠ Ostrava-Lhotka

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy