Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Školní jídelna

Jídelní lístek

INFORMACE  ŠKOLNÍ  JÍDELNY  ZŠ Ostrava-Hošťálkovice, ŠKOLNÍ  ROK 2022/2023, www.zsvyhledy.cz

Obědy jsou dováženy do mateřské školy z jídelny ZŠ Ostrava - Hošťálkovice, na výše uvedených webových stránkách jsou další aktuální informace o stravování dětí. 

Zdražení obědů a svačinek od 1. 9. 2022

Dobrý den, milí rodiče,

oznamuji Vám zdražení obědů, které proběhne od 1. 9. 2022.

Jistě jste si všimli markantního nárůstu cen potravin, pečiva, ovoce i zeleniny, masa a mléčných výrobků,

ale i dalších potravin, tedy všech vstupů nutných pro naše školní stravování. Byť jsme se snažili udržet ceny obědů a svačinek, i kvalitního pitného režimu jak nejdéle to šlo, nyní je již situace neúnosná. I když bedlivě sledujeme ceny potravin, akce a nabídky, tak ale nechceme jít na úkor kvality jídla pro Vaše děti.

Ceny jsou stanoveny v souladu s Vyhláškou 107/2005 sb. Vyhláška o školním stravování. 

Cena se navyšuje:

MŠ 6 let

Nová cena

Navýšení o

Přesnídávka

10 Kč

1 Kč

Oběd

21 Kč

3 Kč

Svačina

10 Kč

1 Kč

Cena celkem

41 Kč

5

 

MŠ 7 let

Nová cena

Navýšení o

Přesnídávka

10 Kč

1 Kč

Oběd

29 Kč

4 Kč

Svačina

10 Kč

1 Kč

Cena celkem

49 Kč

6 Kč

Prosím Vás o kontrolu nastavení limitů při platbách inkasem – budete muset navýšit limity. Děkuji za pochopení.
Iveta Kudelová – vedoucí školní jídelny

Účet ZŠ a MŠ Hošťálkovice vedený u Fio Banky  č. účtu:  22 00 40 90 61/2010

Všechny nové přihlášky odevzdávejte v kanceláří vedoucí jídelny v době od 22.8 2022 do 26. 8. 2022 a to od 7.00 do 14.00 hod., případně posílejte emailem v PDF.

Rodiče, kteří mají internetové bankovnictví, přepošlou na email:  jidelna@zsvyhledy.cz potvrzení o zavedení inkasa z banky do 26. 8. 2022.

Účet v bance si nastavte tak, že mi sami budeme stahovat z Vašeho účtu příslušnou částku a to např. v říjnu za říjen a odečtou se odhlášené obědy za září.

KONTAKT:  Kudelová Iveta, vedoucí školní jídelny, e-mail : jidelna@zsvyhledy.cz , tel. číslo 595693005.

Odhlášky obědů musí provést rodiče dítěte nejpozději den předem do 11.30 h, přímo ve školní jídelně Ostrava-Hošťálkovice, telefonicky na t.č.: 595 693 005, nebo e-mailem:  jidelna@zsvyhledy.cz

V případě nepřítomnosti dítěte si mohou rodiče první den vyzvednout oběd v mateřské škole. Další dny je třeba oběd odhlásit.

Doba výdeje jídla do jídlonosičů (1. den nemoci dítěte)

11.15 - 11.30 hod    ZADNÍ VCHOD MŠ Ostrava-Lhotka

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy