Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Rok 2022/2023

září 2022

  •  5.9. - slavnostní zahájení šk. roku 2022/2023

  • 12.9. - Divadélko pro školy: Africká pohádka - sportovní hala (1.- 5. ročník) 

  • 13.9. - výuka dopravní výchovy na DH Orebitská (4. ročník)

  • 19.9.- 22.9. - projekt Pěšky do školy 

  • 20.9. - třídní schůzky - od 16:30 hod.

  • 22.9. - divadelní představení "Aladin" (1.,2. ročník) 
  • 27.9.  - fotografování žáků 1. třídy

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy