Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582

Rok 2021/2022

Leden 2022

 • 3.1. - Zahájení výuky

 • 6.1. - Knihlovna Hošťálkovice - 10:00 hod. (5. ročník)

 • 14.1. - Renarkon - program prevence ve škole

 • 25.1. - Pololetní pedagogická rada

 • 25.1. - Konzultace pro rodiče žáků 5. ročníku - 16:00 hod.

 • 28.1.  - Výuka dopravní výchovy ve škole - 8:00- 9:40 hod. (3. ročník)

 • 31.1. - Pololetní vysvědčení - výpis z vysvědčení

 • 4.2. - Pololetní prázdniny

Prosinec 2021

 • 22.12. - Vánoční posezení, předávání dárků

 • 23.12. - 2.1. - Vánoční prázdniny

Listopad 2021

 • 8.11. - Knihovna Hošťálkovice - 10:00 hod.  (5. ročník)

 • 10.11. - Knihovna Hošťálkovice - 8:00 hod. (1. ročník)

 • 11.11. - Divadlo Loutek - Ruka jako loutka - 9:00 hod. (5. ročník)

 • 12.11. - Renarkon - program primární prevence ve škole

 • 15.11. - Fotografování - Vánoce

 • 16.11. - Pedagogická rada -14:00 hod.

 • 16.11. - Konzultace pro rodiče - 16:00 - 18:00 hod.

 • 19.11. - Projektový den VŠB - (ve škole)

 • 24.11. - Knihovna Hošťálkovice - 9:00 hod (3. ročník)

 • 25.11. - Prodej vánočních výrobků - 12:00 - 16:00 - (1., 2. ročník)

 • 29.11. - Prodej vánočních výrobků - 13:30 - 16:00 - (3., 5. ročník)

 • 30.11. - Prodej vánočních výrobků - 13:30 - 16:00 - (4. ročník)

 

Říjen 2021

 

 • 18.10.- Výuka dopravní výchovy na DDH Orebitská (4. ročník)

 • 20.10. - Knihovna Hošťálkovice - 8:15 hod. (2. ročník)

 • 20.10. - Knihovna Hošťálkovice - 10:00 hod. (4. ročník)

 • 20.10. - Drakiáda - 14:00 hod. (družina)

 • 27.10. - 29.10. - Podzimní prázdniny

 

Září 2021

 • 9.9. - třídní schůzka - od 16:30 hod.

 • 14.9. - Výlet - Praha -(4,. 5. ročník) - financováno z dotace SMO - projekt Lhotka poznává a tvoří

 • 14.9. - návštěva ZOO Ostrava -  (1.,2.,3. ročník) - výukový program, financováno z dotace SMO - projekt Lhotka poznává a tvoří

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy