Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Rok 2021/2022

Červen 2022

 • 3.6.  - Den dětí - Člověk a včely (Muzeum Hlučínska, program pro děti ve škole)

 • 4.6. - Honění krále

 • 6.6. - Pedagogická rada - závěrečná

 • 7.6.  -Hrajeme si na školu (předškoláci ve škole, 13:00 - 14:00 hod.)

 • 10.6. - Koloběžky do škol (5. ročník)

 • 13.6 - 17.6. - Škola v přírodě - Bílá

 • 20.6. - Malá velká totemovka - dílna v DLO (1., 2. ročník)

 • 22.6. - Knihovna Hošťálkovice (1. ročník)

 • 23.6. - Ukončení šk. roku, rozdání vysvědčení (sportovní hala)

 • Program od 21.6. do 22.6. - sraz vždy v 8:00 hod. u sportovní haly

Květen 2022

 

 • 4.5.  - Výukový program - Dravci (od 9:00 hod.)

 • 5.5. - Vystoupení žáků ke Dni matek  - (hala Baníku - od 17:00 hod.)

 • 11.5. - Život má mnoho podob - (1.,2. ročník)

 • 12.5. - Fotografování

 • 20.5. - Veselé zoubky - (1. ročník)

 • 24.5. - Hrajeme si na školu (předškoláci ve škole, 13:00 - 14:00 hod.)

 • 25.5. - Návštěva knihovny - (5. ročník, od 10:00 hod.)

 • 31.5. - Hrajeme si na školu (předškoláci ve škole, 13:00 - 14:00 hod.)

 

Duben 2022

 • 1.4. - Renarkon - 1.,3.,5., r.   8:00 hod. 

 • 1.4. - Renarkon - 2., 4., r. - 10:00 hod.

 • 5.4. - Den otevřených dveří 8:00 - 16:00 hod.

 • 8.4. - Noc s Andersenem

 • 13.4. - Knihovna  Hošťálkovice - 10:00 hod. (1. ročník)

 • 14.4.,18.4 - Velikonoční prázdniny

 • 19.4. - Pedagogická rada - 3. čtvrt. - 13:00 hod.

 • 19.4. - Konzultace pro rodiče - 16:00 - 18:00 hod.

 • 20.4.- Knihovna Hošťálkovice - 9:00 hod. - (4. ročník)

 • 23.4. - Vítání občánků - 10:00 hod.

 • 29.4.- Čarodějnická škola

 

Březen 2022

 • 7.3. - Pasování prvňáčků na čtenáře - knihovna Hošťálkovice - 10:00 hod.

 • 23.3. - Předškoláci v 1. třídě - 10:00 hod.

 • 23.3. - Knihovna Hošťálkovice - 9:00 hod. (3. ročník)

 • 28.3. - Den naruby

 • 28.3. - Výuka dopravní výchovy na DH Orebitská - 8:00 - 12:35 hod. (4. ročník)

 • 29.3. - Divadlo loutek - Hodina Komenského - 10:30 hod. (4.,5.,ročník)

 • 31.3. - Divadlo loutek  - Ronja, dcera loupežníka - 8:30 hod. (1., 2., 3., ročník)

 

 

Únor 2022

 • 4.2. - Pololetní prázdniny

 • 14.2. - Knihovna Hošťálkovice - 8:00 hod. (1. ročník)

 • 23.2. - Knihovna Hošťálkovice -  9:00 hod. (2. ročník)

 • 28.2. - 4. 3. Jarní prázdniny

 • únor - projekt Sněhuláci pro Afriku

 

Leden 2022

 • 3.1. - Zahájení výuky

 • 6.1. - Knihovna Hošťálkovice - 10:00 hod. (5. ročník)

 • 14.1. - Renarkon - program prevence ve škole

 • 25.1. - Pololetní pedagogická rada

 • 25.1. - Konzultace pro rodiče žáků 5. ročníku - 16:00 hod.

 • 28.1.  - Výuka dopravní výchovy ve škole - 8:00- 9:40 hod. (3. ročník)

 • 31.1. - Minikino Ostrava - Myši patří do nebe

 • 31.1. - Pololetní vysvědčení - výpis z vysvědčení

 • 4.2. - Pololetní prázdniny

Prosinec 2021

 • 22.12. - Vánoční posezení, předávání dárků

 • 23.12. - 2.1. - Vánoční prázdniny

Listopad 2021

 • 8.11. - Knihovna Hošťálkovice - 10:00 hod.  (5. ročník)

 • 10.11. - Knihovna Hošťálkovice - 8:00 hod. (1. ročník)

 • 11.11. - Divadlo Loutek - Ruka jako loutka - 9:00 hod. (5. ročník)

 • 12.11. - Renarkon - program primární prevence ve škole

 • 15.11. - Fotografování - Vánoce

 • 16.11. - Pedagogická rada -14:00 hod.

 • 16.11. - Konzultace pro rodiče - 16:00 - 18:00 hod.

 • 19.11. - Projektový den VŠB - (ve škole)

 • 24.11. - Knihovna Hošťálkovice - 9:00 hod (3. ročník)

 • 25.11. - Prodej vánočních výrobků - 12:00 - 16:00 - (1., 2. ročník)

 • 29.11. - Prodej vánočních výrobků - 13:30 - 16:00 - (3., 5. ročník)

 • 30.11. - Prodej vánočních výrobků - 13:30 - 16:00 - (4. ročník)

 

Říjen 2021

 

 • 18.10.- Výuka dopravní výchovy na DDH Orebitská (4. ročník)

 • 20.10. - Knihovna Hošťálkovice - 8:15 hod. (2. ročník)

 • 20.10. - Knihovna Hošťálkovice - 10:00 hod. (4. ročník)

 • 20.10. - Drakiáda - 14:00 hod. (družina)

 • 27.10. - 29.10. - Podzimní prázdniny

 

Září 2021

 • 9.9. - třídní schůzka - od 16:30 hod.

 • 14.9. - Výlet - Praha -(4,. 5. ročník) - financováno z dotace SMO - projekt Lhotka poznává a tvoří

 • 14.9. - návštěva ZOO Ostrava -  (1.,2.,3. ročník) - výukový program, financováno z dotace SMO - projekt Lhotka poznává a tvoří

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy